Verksamheten vid Fylgia utgår från ett helhetstänkande och en omsorgsfilosofi som tar fasta på den åldrande människans resurser samt individuella behov av stöd, handledning, aktivering, vård och omsorg. Fylgia vill erbjuda en trygg och innehållsrik tillvaro i stimulerande och hemtrevlig miljö.