2022

Aktuellt

Aktuellt

09.11.2022

Föreningen Fylgias höstmöte hålls måndagen den 28.11 kl.14 på Alskathemmet. Efter mötet serveras mat och kaffe. 

Kallelse med bilagor har skickats till alla medlemmar. Kom ihåg att anmäla er före den 18 till sekreteraren. 

Välkomna 

Gå till "2022"