Föreningen

fullsizeoutput ffc

“I trädgårdens doftande syrenberså lekte förmiddagens första solstråle in och log -
erbjudande sig som ciceron åt den häpnande och undrande Fylgia
Hanna Schauman i Fylgias minnesblad 1890-1915

 


Fylgia betyder kvinnlig skyddsande 

Föreningen Fylgia r.f:s historia sträcker sig långt bakåt i tiden. Vägen dit började redan i oktober 1890 med en vädjan i ortens tidningar undertecknad av tolv damer som tillhörde stadens handelskår. De hade en önskan om att skapa en samhällsnyttig sammanslutning. Fru Hanna Schauman ledde förhandlingarna vid det konstituerande mötet 3.11.1890.

På grund av blygsamma resurser beslöt mötet att inskränka sig till att skapa en sjukhjälpskassa för medellösa inom handelskåren. Föreningen beslöt att sammankomma till symöten varje måndag klockan 14-17. Ett namn behövdes också! Fru Naima Siréns förslag Fylgia vann med 23 röster. Det blev ett historiskt sammanträde den 8.11.1897. ”Aldrig glömmas af dem som fingo vara med”. Redan efter det andra mötet hade 50 medlemmar anslutit sig. Damernas alster skänktes till föreningen för försäljning. 

Sju år efter att föreningen grundandes, 1897, kom Augusta Rosberg in i bilden. Hon hade utsetts till att utreda Georg Henrik Pesonens dödsbo och kontaktade Hanna Schauman för att diskutera kvarlåtenskapen. Augusta hade på förhand förhört sig om huruvida föreningen var intresserade av att inrätta ett "De gamlas hem". Donationen som bestod av hänförande 3000 mark och en inteckning av gården på Handelsesplanaden 32 godkändes sedermera av styrelsen.


Och resten är historia.

Hemmet öppnade sina dörrar 1.10.1898

fullsizeoutput 1001

Här kan du bli medlem i föreningen.