Försäljning av Fylgias exposé

”Augusta vet nog... : En exposé över föreningen Fylgias privata åldringshemsverksamhet under 125 år”.

Historiken vill tjäna som en exposé, en översikt i ord och bild, över de mer än sekellånga skeendena, synliggöra och beskriva och hur utvecklingen gått i takt med att tiderna ändrats, men framför allt försöka utröna beskaffenheten i det kitt som hållit samman föreningen i dess strävan att under så lång tid upprätthålla privat åldringshemsverksamhet, i hög grad baserad på frivilliga krafter och utan vinstmotiv. Historiken vill belysa hur en förhållandevis liten förening under 125 år upprätthållit privat åldringsvård utan vinstmotiv, i hög grad baserat på frivilligarbete, donationer och övriga gynnare. Föreningen har tidigare utgett historikerna "Minnesblad 1890 -1915"  samt "Fylgia 1890-1990".

”Augusta vet nog… En exposé över föreningen Fylgias privata åldringshemsverksamhet under 125 år”, lanseras och kommer att säljas i samband med jubileet, men också i bokhandeln.

fylgias expose