Nyheter

Nytt

Nytt

16.09.2020

Några av våra boende presenterade  för en tid sedan en idé om att starta en insamling för att stöda våra boende direkt eller indirekt har förverkligats. Insamlade medel kommer att användas för rehabilitering, rekreation och sysselsättning. Mera information och kontonummer för bidrag finns i bilagan som du hittar genom att trycka på "Läs mera"

Föreningen Fylgia i Vasa rf firar 130-år den 3 november, dock utan festligheter på grund av rådande läge. Enligt föreningens stadgar kan man ta emot donationer och testamenten för stödande av verksamheten. Mera information och kontonummer finns i bilagan som du hittar genom att trycka på "Läs mera". 

Gå till "Nyheter"