Styrelsen

Styrelsen för Fylgia i Vasa r.f består av:

Benita Kavander
ordförande

040 095 7926
benita.kavander@abo.fi


Hans Frantz
viceordförande
050 323 8976
hasse.frantz@gmail.com


Christina Lindeman
sekreterare
045 151 9200
christina.lindeman@netikka.fi


Anneli Dahlbäck
ekonomi
050 582 2893
anneli.dahlback@evl.fi


Birgitta Strömman 
arbetarskyddschef
050 026 9963
birgittastromman@gmail.com


Agneta Martonen
suppleant
050 304 2421
agneta.martonen@gmail.com


Gunilla Hassel
suppleant
044 356 2508
gunilla.hassel@edu.vaasa.fi