Styrelsen

Styrelsen för Fylgia i Vasa r.f består av:

Benita Kavander
ordförande

040 095 7926
benita.kavander@abo.fi


Hans Frantz
viceordförande
050 323 8976
hasse.frantz@gmail.com


Christina Lindeman
sekreterare
050 151 9200
christina.lindeman@netikka.fi


Anneli Dahlbäck
ekonomi
050 582 2893
anneli.dahlback@evl.fi


Anneke Hasselblatt
arbetarskyddschef
050 404 8865
anneke.hasselblatt@gmail.com


Agneta Martonen
suppleant
050 304 2421
agneta.martonen@gmail.com


Anne Finne
suppleant
050 376 5216
anne.finne@gmail.com