2022

Aktuellt

Aktuellt

13.12.2022

Vi önskar alla ett riktigt gott nytt år 2023! 

Nästa medlemsbrev med nyttig information postas i januari till alla medlemmar. Även startdatum för Läslyckan och måndagsträffarna meddelas i brevet. 

Höstmötet hölls måndagen den 28.11 på Alskathemmet. Ca 45 medlemmar deltog och efter mötet avnjöts en god julmiddag. På mötet valdes nya styrelsemedlemmar för 2023-2024 i stället för de styrelsemedlemmar som var i tur att avgå och som hade avsagt sig omval. Till nya ordinarie styrelsemedlemmar valdes Malin Andtfolk och Britt-Marie Herrgård och till suppleant Alf Kangasniemi. På mötet presenterades också budgeten och verksamhetsplanen för 2023. Verksamhetsplanen kan du läsa här 

 

 

Gå till "2022"