2023

Kallelse till vårmöte 2023
11.04.2023

Föreningen Fylgia i Vasa r f inbjuder medlemmarna till stadgeenligt vårmöte Tid: Måndagen den 24 april kl. 15.00 Plats: Mötet hålls i matsalen på Fylgiahemmet, Skolhusgatan 34
Läs mera


Måndagsverksamheten
29.01.2023

inleds 6 februari kl 16.30. Kom med och planera verksamheten - din insats för föreningen är betydelsefull.
Läs mera