2023

Kallelse till vårmöte 2023

Kallelse till vårmöte 2023

11.04.2023

Föreningen Fylgia i Vasa r f inbjuder medlemmarna till stadgeenligt vårmöte

Tid: Måndagen den 24 april kl. 15.00

Plats: Mötet hålls i matsalen på Fylgiahemmet, Skolhusgatan 34

Möteskallelse (pdf)

Verksamhetsberättelse 2022 (pdf)

 

 

Gå till "2023"