Så här bor du hos oss


Fylgia är en respekterad, anrik, privat
och ideellt baserad vårdaktör. 

Vår målsättning är att upprätthålla serviceboende och effektiverat serviceboende.

Bibban5

Hos oss finns två verksamhetsenheter: Fylgiahemmet, som är ett serviceboende med 30 platser, samt Hanna- Linneahemmen och Juliushemmet, som i sin tur fungerar som effektiverade serviceboenden med sammanlagt 31 platser.

Vi jobbar dygnet runt på alla våra enheter.

Vi arrangerar olika slags aktiviteter för våra boende. Sommartid ordnar vi i vår fina trädgård t.ex. gemensamma grillfester, sångstunder och annat. Vintertid högläsning, sångstunder med inbjudna sångledare och körer osv. Vi vet att rörelse gör gott och därför bjuder vi också på gymnastik och fysisk rörelse. Även hundar är välkomna på besök. Det piggar upp alla som bor på Fylgia.

Föreningen Fylgia i Vasa r.f. står bakom verksamheten. Föreningen är icke-vinstdrivande och all eventuell vinst går alltid tillbaka till verksamheten.


Så här ansöker du om en plats hos oss

Välfärdsområdet sköter om antagningen av klienter till Hanna-, Julius- och Linneahemmet. 

Bibban11

Din ansökan behandlas av Välfärdsområdets SAS-byrå. Läs mera här. Förkortningen SAS kommer från finskans selvitä - arvioi - sijoita (utred - bedöm - placera). Beslutet fås per brev.

Till privata Fylgiahemmet söker man plats med blanketten som man fyller i här och skickar åt verksamhetschefen.

Välkommen till oss!
Känn dig som hemma.

Peter Guss
Verksamhetschef
må-fre kl. 8-16