Så här bor du hos oss


Fylgia är en respekterad, anrik, privat
och ideellt baserad vårdaktör. 

Vår målsättning är att upprätthålla serviceboende och effektiverat serviceboende.

Bibban5

Hos oss finns två verksamhetsenheter: Fylgiahemmet, som är ett serviceboende med 36 platser, samt Hanna- och Linneahemmen, som i sin tur fungerar som effektiverade serviceboenden med sammanlagt 24 platser.

Vi jobbar dygnet runt på alla våra enheter.

Vi arrangerar anhörigträffar med jämna mellanrum. Sommartid ordnar vi en gemensam grillfest som brukar vara väldigt uppskattad. Vi sysslar också med högläsning och får besök av körer nu som då. Vi tror att rörelse gör gott och därför bjuder vi också på gymnastik och fysisk rörelse. Även hundar är välkomna på besök. Det piggar upp alla som bor på Fylgia.

Föreningen Fylgia i Vasa r.f. står bakom verksamheten. Föreningen är icke-vinstdrivande och all eventuell vinst går alltid tillbaka till verksamheten.


Så här ansöker du om en plats hos oss

Vasa stads SAS-byrå sköter om antagningen av klienter till Hanna- och Linneahemmet. Mer information hittar du på Vasa stads webbsida.  Du kan också ringa Vasa stads växel på 06-3251111.

Bibban11

Din ansökan behandlas av Vasa stads SAS-team så snabbt som möjligt. Förkortningen SAS kommer från finskans selvitä - arvioi - sijoita (utred - bedöm - placera). Beslutet fås per brev.

Det effektiverade serviceboendet stöds med servicesedlar som kan ansökas från Vasa stad. Socialskötaren vid Vasa stad svarar på dina frågor som berör servicesedlar. 

Du kan också ansöka om plats direkt hos oss. Då vänder du dig till vår föreståndare Peter Guss. Till Fylgiahemmet söker man plats med blanketten som man fyller i här och skickar åt föreståndaren.

Välkommen till oss!
Känn dig som hemma.

Peter Guss
Verksamhetschef
må-fr kl. 8-16