Hälsa & välmående

Hälsa och välmående en naturlig del av vardagen på Fylgia. Hälsa och rehabilitering är viktiga komponenter för en fungerande helhet. På vår välmåendeavdelning Oasen erbjuder privata aktörer våra boende en möjlighet att använda tjänster till reducerat pris. Där finns också gym och möjligheter till ledd gymnastik. 

Till hälsa och välmående hör också kulturella aktiviteter. Att erbjuda våra boende musik, teater och andra upplevelser är av största vikt. Vi samarbetar med Wasa teater, arbis och föreningen “Förgät mig ej”. Våra boenden får också ta del av högläsning och filmer. Ibland får vi också besök av hundar.

Vi vill erbjuda en varierad vardag med stort utbud av aktiviteter. 

Läs mer om Oasens tjänster här.

Bibban5