Stöd vår verksamhet

Föreningen Fylgia har alltid varit beroende av givmilda tillskyndares välvilja. Utan donationer och testamenten skulle föreningen inte fortbestått så här länge, drygt 130 år. Under 2000-talet har det dock skett en markant förändring.  Donationer och testamenten har nästan helt uteblivit, Penningautomatföreningen finns inte längre som pålitlig bidragsgivare i likhet med tidigare och Vasa stad drog ju in sitt stöd 2020. De årliga bidrag föreningen erhåller från några stiftelser och organisationer, med eller utan anhållan, är därför mer än välkomna och noterade med stor tacksamhet.

Bibban11

Med anledning av jubileet vill vi på detta sätt fästa medlemmarnas uppmärksamhet på att föreningen gärna mottar donationer, testamenten och bidrag i enlighet med vad som stipuleras i stadgarna från 2008.  Medel, vilka kunde tänkas komma in via denna ”jubileumskampanj”, kommer i första hand att avsättas för fastigheten, dess omkostnader och underhåll. Att upprätthålla det stora hemmet är det största och ekonomiskt mest betungade åtagandet för föreningen. Vi uppmuntrar er också, bästa medlemmar, att verka som ambassadörer för föreningen, berätta för vänner och bekanta om Fylgia, om det viktiga arbete föreningen gör för svenskspråkiga åldringar, inte minst i en tid då äldrevården är i stöpsleven. Måhända har ni också kontakter till företag och organisationer, vilka kunde tänkas ge bidrag till ett behjärtansvärt ändamål.

Föreningen Fylgia i Vasa förvaltar donationerna i sina fonder.

Donationsmottagare: Fylgia i Vasa rf (FO-nummer 0209494-4).

Kontonummer: FI11 6601 0010 6386 25

Välkommen att kontakta ekonom Lars Lönnblad för närmare information. Se kontaktuppgifter nedan:

Telefon: 040 717 8455

Email: lars.lonnblad@gmail.com